Beste

Centrum kLIM blijft open tijdens deze periode.

Vele mensen zijn nu thuis met hun kinderen en wij kunnen u dan ook snel inplannen voor advies en onderzoek. Het diagnostisch team blijft actief met de nodige voorzorgsmaatregelen voor uw en onze veiligheid. Het artsen team blijft beschikbaar voor vragen, adviezen en medicatie. Voor therapeutische ondersteuning voor volwassenen, ouders en kinderen blijven de specialisten beschikbaar voor u hulp te bieden. U kan aanmelden via de link www.centrumklim.be + afspraak maken, via info@centrumklim.be of het secretariaat op 03 296 58 18 Wie aangemeld is, wordt gecontacteerd voor opstart en bespreking van de zorgvragen. Dit kan ook per videoconferentie en gsm gedaan worden.

Lopende therapie van logopedie en kinesitherapie is momenteel nog niet mogelijk. Binnenkort hopen we alle kantoren terug te kunnen openen om de jongeren op wacht te kunnen opstarten.

Op de facebookpagina posten we regelmatig nieuwe activiteiten voor jong en oud, zeker de moeite !

U mag ons steeds contacteren voor informatie , adviezen en afspraken op info@centrumklim.be. Verzorg jullie goed en zorg voor elkaar,

Beste wensen,
Team Centrum kLIM


kLIM is een multidisciplinair centrum dat gespecialiseerd is in diagnostiek, advies, begeleiding en behandeling van kinderen, jongeren en volwassenen met een ontwikkelingsstoornis, gedragsproblemen of emotionele problemen.


Ons team bestaat uit een kinder- en jeugdpsychiater, kinderartsen, klinisch psychologen, kinesitherapeuten, een autismecoach, een diëtist, logopedisten, een criminoloog en een volwassen psychiater. Door de betrokkenheid van een kinder- en jeugdpsychiater en een kinderarts kan u na onderzoek bij ons terecht voor het stellen van een officiële diagnose.

We hechten veel belang aan een cliëntgerichte benadering waarbij multidisciplinair overleg, met zowel interne als externe hulpverleners (vb. CLB, huisarts, school, jeugdrechtbank…) een centrale rol inneemt. Indien blijkt dat uw hulpvraag niet aansluit bij de dienstverlening die wij u kunnen bieden, dan doen wij al het mogelijke om u verder door te verwijzen.


Diagnostiek

Ontwikkelingsstoornissen, psychosociale problematieken, intelligentieonderzoek, psychiatrisch onderzoek ...

Meer info »

Begeleiding

ACT, Autisme-coaching, communicatie- en sociale vaardigheidstraining, emotionele ondersteuning ...

Meer info »

Vorming

Vormingen over autisme, communicatie, gezonde voeding, leerproblemen, sociale vaardigheden ...

Meer info »