U kunt bij ons terecht voor volgende onderzoeken:

  • Ontwikkelingsstoornissen (autisme, ADHD, …)
  • Psychosociale problematieken (emotionele, sociale en gedragsproblemen)
  • Intelligentieonderzoek
  • Psychiatrisch onderzoek
  • Medisch onderzoek
  • Psychomotorisch onderzoek
  • Logopedisch onderzoek
  • Observaties (thuis, op school, …)