Hieronder staat een overzicht van de verschillende stappen die worden gezet vanaf de aanmelding tot de begeleiding. Meer specifieke informatie omtrent onderzoek en behandeling vindt u bij diagnostiek en begeleiding.


1. Aanmelding

U kunt telefonisch (03 296 58 18) of via e-mail (info@centrumklim.be) aanmelden. Tijdens deze aanmelding worden kort een aantal identificatiegegevens (naam en leeftijd cliënt, telefoonnummer) opgevraagd en u kunt meteen een afspraak maken voor het intakegesprek.


2. Intakegesprek

Tijdens deze eerste ontmoeting wordt getracht een eerste algemeen beeld van de cliënt en zijn/haar omgeving te bekomen en wordt de hulpvraag samen met de ouders geconcretiseerd.

Aan het einde van dit gesprek wordt in onderling overleg bepaald of verder onderzoek of begeleiding aangewezen is. U wordt eveneens op de hoogte gebracht van de kosten die verbonden zijn aan deze onderzoeken/begeleidingen. De volgende afspraak wordt reeds in de agenda ingepland. Wij vragen u volgende gegevens mee te brengen naar het intakegesprek: Vier kleefbriefjes van de mutualiteit en een foto van de cliënt.


3. Onderzoeksfase

De voorgestelde onderzoeken worden uitgevoerd. Tijdens deze fase worden indien aangewezen meerdere gesprekken met de ouders en de cliënt gepland, worden vragenlijsten ingevuld, testen bij de cliënt afgenomen en observaties uitgevoerd. Na het verzamelen van de gegevens worden deze gescoord, geïnterpreteerd en gebundeld in een verslag. Tijdens een multidisciplinair teamoverleg wordt er tot een gezamenlijk besluit en advies gekomen.


4. Adviesgesprek

Het adviesgesprek wordt uitgevoerd door de kinder- en jeugdpsychiater, de kinderarts of één van de psychologen. De resultaten uit het onderzoek en de eventuele diagnose worden besproken. Het advies voor verdere begeleiding wordt geformuleerd en er is ruimte voor vragen. Het multidisciplinair verslag en eventuele attesten worden u nadien via de post thuis bezorgd.


5. Begeleiding en behandeling

Indien verdere begeleiding aangewezen is, kunt u hiervoor ook bij ons terecht.


6. Betalingen

Indien er therapie wordt opgestart kan er een derde betalersregeling voorgesteld worden. Op deze manier wordt enkel het remgeld aangerekend. De derde betalersregeling geldt voor logopedische en kinesitherapeutische therapieën. Ook consulten bij de kinderarts en kinderpsychiater kunnen via derde betalersregeling.

Diagnostiek

Ontwikkelingsstoornissen, psychosociale problematieken, intelligentieonderzoek, psychiatrisch onderzoek ...

Meer info »

Begeleiding

ACT, Autisme-coaching, communicatie- en sociale vaardigheidstraining, emotionele ondersteuning ...

Meer info »

Vorming

Vormingen over autisme, communicatie, gezonde voeding, leerproblemen, sociale vaardigheden ...

Meer info »