kLIM richt zich op kinderen, jongeren en volwassenen vanaf 2,5 jaar. Uiteraard kunnen ook de ouders en andere betrokkenen met hun hulpvraag bij ons terecht. U kunt bij ons terecht voor diagnostiek en begeleiding van diverse problematieken:


Psychosociale problemen:

Gedragsproblemen, emotionele problemen (stemmingswisselingen, depressie, angsten, fobieën, zelfbeeld, …), ontwikkelingsstoornissen (AD(H)D, Autisme, NLD, Gilles de la Tourette, …), faalangst, dwangstoornissen, sociale vaardigheidsproblemen, assertiviteitsproblemen, neuropsychologische problemen (aandacht en concentratie, executieve functies, …), hechtingsproblemen, pesten, slaapproblemen, zindelijkheidsproblemen, ...


Normovertredend gedrag:

Drugs, alcohol, geweld- en vermogensdelicten (vandalisme, diefstal), ...


Logopedische problemen

Taalontwikkelingsproblemen, stotteren, articulatieproblemen, communicatieproblemen, slikproblemen, leerproblemen, dyslexie, dysorthografie, dyscalculie, stemproblemen, ...


Psychomotorische problemen

DCD, dyspraxie, grofmotorische problemen, fijnmotorische problemen, problemen met schrijfmotoriek, rekenproblemen, problemen met ruimtelijke oriëntatie en inzicht, lateralisatieproblemen, problemen met werkrichting, houdingsafwijkingen, evenwichtsproblemen, cerebrale parese, spina bifida, spieraandoeningen, ...


Voedingsproblemen

Obesitas, diabetes, ...