U kunt bij ons terecht voor volgende begeleidingen:

  • ACT 
  • Autisme-coaching
  • Communicatie- en sociale vaardigheidstraining
  • Emotionele ondersteuning
  • Huiswerk- en studiebegeleiding
  • Individuele psychotherapie: speltherapie, cognitieve gedragstherapie, gesprekstherapie, …
  • Kinesitherapeutische begeleiding en psychomotorische therapie
  • Logopedische begeleiding
  • Preventieprogramma’s na normovertredend gedrag (druggebruik, alcoholgebruik, geweldsdelicten)
  • Voedingsadvies en diabetes-educatie