Leren typen - TYP10

Typ10 is een aangepast typprogramma waarbij meerdere leerkanalen (visueel, auditief, tactiel, voorstellingsvermogen, geheugen, ...) tegelijkertijd worden ingeschakeld om zo tot het automatiseren van het typen te komen. Aan de hand van kleuren, afbeeldingen, spelletjes en versjes leer je op een speelse manier typen, zonder tijdsdruk.

Typ10 is een specifiek typprogramma ontwikkeld voor kinderen met eventuele automatisatieproblemen, fijnmotorische moeilijkheden, leermoeilijkheden, dyspraxie en/of ADHD of ASS.

De cursus richt zich tot alle kinderen vanaf 9 jaar.

Zie onze folder voor data en meer informatie.


Oudertraining ADHD

Ouders leren de omgeving voorspelbaar te maken en verwachtingen en eisen aan te passen aan de mogelijkheden van het kind. Daarnaast leren ouders gewenst gedrag duidelijk te belonen en op een goede manier te reageren op ongewenst gedrag.

  • Uitwisseling van ervaringen met andere ouders
  • Psycho-educatie over ADHD
  • Optimaliseren van opvoedingsvaardigheden

Zie onze folder voor data en meer informatie.