Oudertraining ADHD

Ouders leren de omgeving voorspelbaar te maken en verwachtingen en eisen aan te passen aan de mogelijkheden van het kind. Daarnaast leren ouders gewenst gedrag duidelijk te belonen en op een goede manier te reageren op ongewenst gedrag.

  • Uitwisseling van ervaringen met andere ouders
  • Psycho-educatie over ADHD
  • Optimaliseren van opvoedingsvaardigheden

Zie onze folder voor data en meer informatie.


Relaxatietechnieken bij kinderen en jongeren

Heel wat kinderen staan onder constante druk en ervaren wel eens stress. Veel mentale en lichamelijke klachten van kinderen hebben hun oorsprong in het onvoldoende ontladen van stress. Er is ook een sterk verband tussen stress en onderpresteren. Relaxatie is een basisvoorwaarde voor een gezond leven en een voorwaarde om tot leren te komen. Zonder rust en ontspanning is er geen mogelijkheid tot groei. We hebben rust nodig om te kunnen integreren ; om alle verschillende prikkels en indrukken te filteren, opdoen en verwerken. Deze opleiding beoogt een zeer praktische en doelgerichte opleiding rond relaxeren en oefeningen om te kunnen relaxeren met kinderen. De technieken zijn toepasbaar binnen onderwijs, gezin, jeugdbeweging, internaat als in een therapeutische setting. De vorming is toegankelijk voor iedereen die werkt met kinderen/jongeren : therapeuten, leerkrachten, zorgcoördinatoren, leerlingbegeleiders, CLB-medewerkers, opvoeders en psychologen.

Zie onze folder voor data en meer informatie.


Werken met tekeningen

In tekeningen komt onbewust naar voor wat niet gezegd of gedacht kan worden. Werken via tekeningen en tekeningen kunnen ‘lezen’ is een krachtige methodiek zowel bij kinderen, jongeren als volwassenen. Via deze praktische opleiding krijg je inzicht in hoe je met tekeningen kunt werken, wat je eruit kunt afleiden, welke soorten tekeningen je kunt laten maken en aandachtspunten leren herkennen. Je leert hierbij rekening houden met de belevingswereld en de context van de tekenaar. Je leert een kijk krijgen op de onbewuste leefwereld van de tekenaar. Je leert oog krijgen voor details en de betekenis ervan. Uit een tekening kun je waardevolle informatie halen over hoe een kind/ volwassene zich voelt en waar het behoefte aan heeft. De opleiding wordt gegeven vanuit een psychodynamisch en psychoanalytisch referentiekader. De opleiding is voor iedereen die professioneel met kinderen of volwassenen werkt van groot nut. Een echte aanrader voor psychologen, psychotherapeuten, pedagogen, psychiaters, creatief therapeuten of coaches die met kinderen en/of volwassenen werken. Deze opleiding vereist geen specifieke voorkennis, maar wel dat u met kinderen of volwassenen werkt! Je dient immers enkele opdrachten te kunnen oefenen en uitvoeren buiten de lesdagen.

Zie onze folder voor data en meer informatie.


Sociale vaardigheden en weerbaarheid bij kinderen en jongeren

Sociale vaardigheden zijn de basis voor een optimaal zelfvertrouwen. Als kinderen onvoldoende zelfvertrouwen of te weinig sociale vaardigheden hebben dan ondervinden zij hier veel hinder van. We kunnen kinderen via doelgerichte oefeningen en opdrachten stimuleren in het ontwikkelen van deze vaardigheden en bijgevolg hun zelfvertrouwen op te krikken. Deze opleiding beoogt een zeer praktische en doelgerichte opleiding rond sociale – emotionele ontwikkeling, sociale vaardigheidstraining en het stimuleren van zelfvertrouwen bij kinderen. Na afloop van deze opleiding ben je in staat om zelf te werken en spelen met kinderen rond zelfvertrouwen, weerbaarheid en sociale vaardigheden. De vorming is toegankelijk voor iedereen die werkt met kinderen/jongeren: therapeuten, leerkrachten, zorgcoördinatoren, leerlingenbegeleiders, CLB-medewerkers, opvoeders, therapeuten, psychologen…

Zie onze folder voor data en meer informatie.