Informatie

Sociale vaardigheden zijn erg belangrijk voor kinderen: denk bijvoorbeeld maar aan de omgang met klasgenootjes en het maken van vriendjes. Kinderen leren al op vroege leeftijd op veel verschillende manieren contact te maken met anderen. Voor sommige kinderen gaat dit niet vanzelfsprekend. Zij weten niet zo goed hoe zich te gedragen in bepaalde sociale situaties. Dit kan komen doordat zij gepest worden, iets heftigs hebben meegemaakt, of omdat zij gewoon wat gevoeliger of van nature iets minder sociaal vaardig zijn.

Voor deze kinderen biedt centrum kLIM SOVA-training aan. Hierbij worden in groepsbijeenkomsten spelletjes en oefeningen gedaan om aan sociale vaardigheden te werken. De training is geschikt voor kinderen die bijvoorbeeld moeite hebben in de omgang met andere kinderen, verlegen zijn en teruggetrokken gedrag vertonen, gepest worden en niet weten hoe hiermee om te gaan, faalangst hebben, heftig/agressief reageren in sociale situaties of veel aandacht opeisen door bijvoorbeeld ruzie te maken.

Download onze brochure

Thema's

 1. Communicatie en non-verbaal gedrag
 2. Een praatje maken
 3. Emoties herkennen
 4. Leren omgaan met emoties
 1. Leren opkomen voor jezelf
 2. Gevoelens uiten
 3. Waardering uiten
 4. Hulp vragen

Doelgroep

De groepsbijeenkomsten richten zich op kinderen in de leeftijdsgroep 7-9 jaar en 10-12 jaar.

Praktisch

De SoVa-training vindt plaats in centrum “kLIM” Walburgstraat 12 te Sint-Niklaas. Deze vindt een keer per week plaats, op woensdag. In totaal zijn er 8 bijeenkomsten van anderhalf uur. Er zal gewerkt worden met groepjes van ongeveer 8 kinderen. De trainingen worden begeleid door Mia Stevens.

Verloop

 1. Er wordt eerst een intakegesprek gevoerd met de ouders van het kind zodat we toch al wat achtergrond hebben en het kind niet moet overstelpt worden met vragen.
 2. Er wordt gestart met de groepsbijeenkomsten.
 3. Er wordt een evaluatiegesprek met de ouders gevoerd, waarbij besproken wordt of de doelen zijn behaald en wat het kind eventueel verder nodig heeft met betrekking tot zijn/haar sociale vaardigheden.

Kostprijs

25 euro per bijeenkomst (8 bijeenkomsten)


Extra informatie

Inschrijven kan je hier.

Data van de sessies worden zo snel mogelijk bekend gemaakt en kan je hier terug vinden.